ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-07-21
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
SI.221-15/22 "Przegląd podstawowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w 2022 roku".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 134.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (DOC, 121 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy (DOC, 68.5 KiB)
 • Załącznik nr 5-Wykaz_drog_powiatowych_styczen_2021 (PDF, 243.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-06-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Służby Drogowej w Bystrzycy 2, gmina Wleń.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (2) (PDF, 81.2 KiB)
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 81.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-03-14
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
SI.221-8/22 Dostawa kruszyw drogowych w 2022 roku, – niesort, odpad kamienny lub rumosz w ilości 500 ton.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe Kruszywa 2022 (PDF, 110.8 KiB)
 • Formularz oferty kruszywa 2022 (DOC, 80.5 KiB)
 • Wzór umowy kruszywa 2022 (DOC, 70.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-03-09
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
SI.221-6/22 Dostawa fabrycznie nowego urządzenia - głowicy do koszenia i rozdrabniania traw oraz gałęzi.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 96.8 KiB)
 • formularz ofertowy ramię i głowica (DOC, 91 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-01-25
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
SI.221-4/22 Wycięcie drzew i uporządkowanie terenu po wycince.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 78 KiB)
 • zapytanie ofertowe (PDF, 97.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - wykaz (DOCX, 13.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (1) (DOCX, 13.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Projekt umowy (1) (DOCX, 19.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 128.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-12-14
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
SI.221-20/21 Transport materiałów sypkich w ilości 300 000 t/km, w roku 2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 76.4 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 510.9 KiB)
 • formularz oferty (DOC, 90 KiB)
 • wykaz pojazdów (DOC, 38 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-11-29
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
SI.221-18/21 Zimowe utrzymanie chodników przy drogach wojewódzkich nr 297 i 364 na obszarze Powiatu Lwóweckiego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 98.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 96.6 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 508.6 KiB)
 • 01 Wykaz chodników do zimowego utrzymania na obszarze Powiatu Lwóweckiego (DOC, 23.5 KiB)
 • 02 formularz oferty (DOC, 106 KiB)
 • 03 oświadczenie wykonawcy (DOC, 37 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-11-05
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
SI.221-16/21 Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Lwóweckiego w 2022 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 127.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 76.1 KiB)
 • zmiana terminu (PDF, 93.3 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 73.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 87.5 KiB)
 • Wykaz pojazdów (DOC, 33 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 126 KiB)
 • Obwieszczenie Ministra Finansów (PDF, 2.1 MiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-10-13
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
SI.221-14/21 Dostawa piasku płukanego 0-2 w ilości 10.000 ton.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 77.1 KiB)
 • formularz ofertowy (DOC, 80.5 KiB)
 • wykaz dostaw (DOC, 85 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 55.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-07-19
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
SI.221-12/21 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę obiektu mostowego JNI 1015910 w ciągu drogi powiatowej 2513D (km 11+300) w miejscowości Kwieciszowice gmina Mirsk.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zmiana terminu wykonania (PDF, 848.9 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 100.4 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 120.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 30.5 KiB)
 • Dokumentacja fotograficzna (PDF, 2.1 MiB)