ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-03-23
Data rozstrzygnięcia
2022-04-07
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-2/22 Remont drogi powiatowej nr 2511D Lubomierz-Radoniów o dł.4,088 km (7+614-11+702)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-03-21
Data rozstrzygnięcia
2022-03-29
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-1/22 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej w ilości 100 ton.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-12-17
Data rozstrzygnięcia
2021-12-27
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-19/21 Zakup paliw płynnych w 2022 roku, z podziałem na części.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-10-25
Data rozstrzygnięcia
2021-11-09
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-17/21 Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika przy ul. Ofiar Oświęcimskich w gminie Mirsk w ciągu drogi powiatowej nr 2423D” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-10-25
Data rozstrzygnięcia
2021-11-09
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-16/21 Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2499D na odcinku Rakowice Wielkie-Rakowice Małe w km 1+477.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-09-10
Data rozstrzygnięcia
2021-09-28
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-12/21 Przebudowa obiektu mostowego JNI 01015874 w miejscowości Mlądz, gmina Mirsk, Powiat Lwówecki.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-09-02
Data rozstrzygnięcia
2021-09-20
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222.13/21 Naprawa bieżąca - remont cząstkowy wielkopowierzchniowy jezdni drogi wojewódzkiej nr 364 w km 6+300-7+200- dł. 0,9 km, Powiat Lwówecki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-08-18
Data rozstrzygnięcia
2021-08-31
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-11/21 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2021/2022 z podziałem na części.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-07-08
Data rozstrzygnięcia
2021-07-23
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-9/21 Modernizacja drogi powiatowej nr 2518D Chmielno-Zbylutów-Skorzynice o dł. 1,35 km ( 4+230 - 5+580) Gmina Lwówek Ślaski, Powiat Lwówecki.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-05-27
Data rozstrzygnięcia
2021-06-14
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-6/21 Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik - Pasiecznik o dł. 1,81 km (km 5+270 -7+080) Gmina Lubomierz, Powiat Lwówecki.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji