ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-13/22 Przebudowa drogi powiatowej nr 2500D Włodzice Małe - Kotliska o dł. 0,316 km w km 1+714-2+030
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-12/22 Remont drogi powiatowej nr 2533D Pławna-Marczów-Przeździedza o dł. 0,748 km (0+000-0+748)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-07-21
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
SI.221-15/22 "Przegląd podstawowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w 2022 roku".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zapytanie ofertowe (PDF, 134.3 KiB)
  • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (DOC, 121 KiB)
  • Załącznik nr 3 - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
  • Załącznik nr 4 - wzór umowy (DOC, 68.5 KiB)
  • Załącznik nr 5-Wykaz_drog_powiatowych_styczen_2021 (PDF, 243.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-7/22 "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych z podziałem na części"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-6/22 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2423D w Mirsku ETAP 2 w km 4+050-4+500.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-5/22 Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich 364 i 297 na terenie Powiatu Lwóweckiego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-06-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Służby Drogowej w Bystrzycy 2, gmina Wleń.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ZAPYTANIE OFERTOWE (2) (PDF, 81.2 KiB)
  • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 81.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-3/22 Naprawa bieżąca - remont cząstkowy wielkopowierzchniowy jezdni drogi wojewódzkiej nr 364 w km 5+150-6+150 o dł. 1,0 km.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-2/22 Remont drogi powiatowej nr 2511D Lubomierz-Radoniów o dł.4,088 km (7+614-11+702)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-03-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-1/22 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej w ilości 100 ton.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji