ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-2/22 Remont drogi powiatowej nr 2511D Lubomierz-Radoniów o dł.4,088 km (7+614-11+702)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-01-25
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
SI.221-4/22 Wycięcie drzew i uporządkowanie terenu po wycince.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 78 KiB)
 • zapytanie ofertowe (PDF, 97.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - wykaz (DOCX, 13.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (1) (DOCX, 13.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Projekt umowy (1) (DOCX, 19.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 128.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-01-17
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
SI.221-3/22 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej"
Status zamówienia
nierozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z ofert (PDF, 112.3 KiB)
 • Informacja do zapytania ofertowego (PDF, 52.6 KiB)
 • zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 102 KiB)
 • formularz ofertowy (DOC, 124.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-12-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-19/21 Zakup paliw płynnych w 2022 roku, z podziałem na części.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-12-14
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
SI.221-20/21 Transport materiałów sypkich w ilości 300 000 t/km, w roku 2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 76.4 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 510.9 KiB)
 • formularz oferty (DOC, 90 KiB)
 • wykaz pojazdów (DOC, 38 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-11-29
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
SI.221-18/21 Zimowe utrzymanie chodników przy drogach wojewódzkich nr 297 i 364 na obszarze Powiatu Lwóweckiego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 98.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 96.6 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 508.6 KiB)
 • 01 Wykaz chodników do zimowego utrzymania na obszarze Powiatu Lwóweckiego (DOC, 23.5 KiB)
 • 02 formularz oferty (DOC, 106 KiB)
 • 03 oświadczenie wykonawcy (DOC, 37 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-11-05
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
SI.221-16/21 Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Lwóweckiego w 2022 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 127.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 76.1 KiB)
 • zmiana terminu (PDF, 93.3 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 73.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 87.5 KiB)
 • Wykaz pojazdów (DOC, 33 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 126 KiB)
 • Obwieszczenie Ministra Finansów (PDF, 2.1 MiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-17/21 Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika przy ul. Ofiar Oświęcimskich w gminie Mirsk w ciągu drogi powiatowej nr 2423D” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-16/21 Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2499D na odcinku Rakowice Wielkie-Rakowice Małe w km 1+477.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-10-13
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
SI.221-14/21 Dostawa piasku płukanego 0-2 w ilości 10.000 ton.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 77.1 KiB)
 • formularz ofertowy (DOC, 80.5 KiB)
 • wykaz dostaw (DOC, 85 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 55.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji