ˆ

Archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: SI.222-16/21 Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2499D na odcinku Rakowice Wielkie-Rakowice Małe w km 1+477.Drukuj informację Zamówienie publiczne: SI.222-16/21 Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2499D na odcinku Rakowice Wielkie-Rakowice Małe w km 1+477.

Szczegóły informacji

SI.222-16/21 Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2499D na odcinku Rakowice Wielkie-Rakowice Małe w km 1+477.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: Tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2021/BZP 00243965/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-11-09 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-11-09 09:30:00

Ogłoszono dnia: 2021-10-25 przez

Treść:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty dla zadania pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2499D na odcinku Rakowice Wielkie-Rakowice Małe w km 1+477.".
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym na platformie zakupowej pod linkiem:
« powrót do poprzedniej strony