ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-11
Data rozstrzygnięcia
2022-08-26
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-13/22 Przebudowa drogi powiatowej nr 2500D Włodzice Małe - Kotliska o dł. 0,316 km w km 1+714-2+030
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-08-09
Data rozstrzygnięcia
2022-08-24
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-12/22 Remont drogi powiatowej nr 2533D Pławna-Marczów-Przeździedza o dł. 0,748 km (0+000-0+748)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-07-01
Data rozstrzygnięcia
2022-07-12
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-7/22 "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych z podziałem na części"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-06-30
Data rozstrzygnięcia
2022-07-15
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-6/22 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2423D w Mirsku ETAP 2 w km 4+050-4+500.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-06-27
Data rozstrzygnięcia
2022-07-12
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-5/22 Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich 364 i 297 na terenie Powiatu Lwóweckiego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-05-13
Data rozstrzygnięcia
2022-05-30
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-3/22 Naprawa bieżąca - remont cząstkowy wielkopowierzchniowy jezdni drogi wojewódzkiej nr 364 w km 5+150-6+150 o dł. 1,0 km.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-03-23
Data rozstrzygnięcia
2022-04-07
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-2/22 Remont drogi powiatowej nr 2511D Lubomierz-Radoniów o dł.4,088 km (7+614-11+702)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-03-21
Data rozstrzygnięcia
2022-03-29
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-1/22 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej w ilości 100 ton.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-12-17
Data rozstrzygnięcia
2021-12-27
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-19/21 Zakup paliw płynnych w 2022 roku, z podziałem na części.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-10-25
Data rozstrzygnięcia
2021-11-09
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-17/21 Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika przy ul. Ofiar Oświęcimskich w gminie Mirsk w ciągu drogi powiatowej nr 2423D” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji