ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-01-14
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
SI.221-2/22 Wycinka drzew i uporządkowanie terenu po wycince.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
  • Informacja o unieważnieniu (PDF, 86.6 KiB)
  • ZAPYTANIE OFERTOWE ZDPLWOWEK (PDF, 99.1 KiB)
  • Załącznik nr 1 - wykaz (DOCX, 13.1 KiB)
  • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (DOCX, 13.2 KiB)
  • Załącznik nr 3 - Projekt umowy (DOCX, 19.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-18/21 Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2499D Rakowice Małe - Rakowice Wielkie w km 1+710 w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-15/21 Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 1.000 ton.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-10/21 Przebudowa obiektu mostowego JNI 01015874 w m. Mlądz, gmina Mirsk.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-8/21 Przebudowa obiektu mostowego JNI 01015874 w m. Mlądz, gmina Mirsk
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik - Pasiecznik o dł. 1,81 km (km 5+270 -7+080) Gmina Lubomierz, Powiat Lwówecki".
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki