ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-03-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
SI.222-1/22 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej w ilości 100 ton.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-03-14
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
SI.221-8/22 Dostawa kruszyw drogowych w 2022 roku, – niesort, odpad kamienny lub rumosz w ilości 500 ton.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Zapytanie ofertowe Kruszywa 2022 (PDF, 110.8 KiB)
  • Formularz oferty kruszywa 2022 (DOC, 80.5 KiB)
  • Wzór umowy kruszywa 2022 (DOC, 70.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-03-09
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
SI.221-6/22 Dostawa fabrycznie nowego urządzenia - głowicy do koszenia i rozdrabniania traw oraz gałęzi.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Zapytanie ofertowe (PDF, 96.8 KiB)
  • formularz ofertowy ramię i głowica (DOC, 91 KiB)