ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Statut Jednostki/Nadzór nad jednostką