ˆ

Strona główna

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski
tel./fax 75 644 28 72, tel. 75 782 26 10
‎Godziny pracy: 7.00 - 15.00
 
U W A G A
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY DLA INTERESANTÓW
PROSZĘ O STOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZEGO KOMUNIKATU:
Informuję, że wszelkie sprawy mogą załatwiać Państwo listownie lub za pomocą komunikacji elektronicznej:
 
  • Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski,
  • telefon – 75 644 28 72, 75 782 26 10,
  • poczta e-mail – zdplwowek@zdp.com.pl,
  • platforma e-PUAP, skrytka: ZDP_Lwowek_Slaski/SkrytkaESP,
 
Osobiste złożenie pisma/wniosku będzie możliwe wyłącznie poprzez skrzynkę pocztową zawieszoną na drzwiach wejściowych do ZDP.
W sprawach niecierpiących zwłoki wymagających osobistego stawiennictwa w Zarządzie Dróg Powiatowych należy umawiać się z pracownikami telefonicznie.

Ostatnio dodane